Ingri Løkholm Ramberg

Universelle Fosse

– Måten Jon Fosse skriver på er så enkel at det for noen blir komplisert, mener Ingri Løkholm Ramberg, stipendiat i litteratur ved UiT Norges arktiske universitet.

Kjøp billetter til Drøm om høsten


– Selv om det aldri er enkelt å identifisere akkurat hvorfor en forfatter blir stor i sin samtid, er nok en del av forklaringen på Jon Fosse sin enorme appell at tekstene og stykkene hans handler om det som opptar oss, uansett hvor vi kommer fra, sier stipendiat i nordisk litteratur ved UiT, Ingri Løkholm Ramberg. Hun peker også på at stykkene hans har flere lag i seg, de er enkle og krevende på samme tid.


– På den ene siden er det han skriver enkelt, svært tilgjengelig og dreier seg om helt universelle følelser, stemninger og situasjoner. På den andre siden gir enkeltheten så mye rom for tolkning at teksten også blir krevende, sier litteraturstipendiaten. Noen blir til og med provosert av Fosses tekster.
– Ingen liker følelsen av å bli lurt, og Fosses tekster er det lett å tenke at inneholder en slags kode eller et skjult budskap som bare noen få innvidde kjenner til og forstår, sier Løkholm Ramberg.

Fyller 70

Ingen annen europeisk dramatiker blitt spilt mer verden over i sin samtid enn Jon Fosse. Han har vunnet en rekke priser for sine verker, og i 2011 flyttet han inn i statens æresbolig for kunstnere, Grotten. I år er det 20 år siden Draum om hausten ble skrevet, som siden har det vandret fra scene til scene over hele verden.


– I enkelte miljøer blir Fosse sett på som toppen av elitisme og utilgjengelighet. Men den enorme appellen han har i ulike kulturer og på ulike språk kommer nok av det motsatte – at stykkene hans er oftest sentrert rundt temaer som absolutt alle kan kjenne seg igjen i, sier Løkholm Ramberg.

Kjøp billetter til Fosse-forestillingen i høst!

Ingri Løkholm Ramberg mener Jon Fosses stykker handler om det som opptar oss, uansett hvor vi kommer fra. Foto: Stig Brøndbo.

Middelmådige liv

– Fosse viser oss ordinære, ofte middelmådige liv, hvor det ikke først og fremst er høydramatiske hendelser som blir utslagsgivende for karakterenes utvikling eller kriser. Det meste ligger i pauser og refrenger i samtaler mellom personer som snakker forbi hverandre. Med andre ord, det er ikke så mye triks hos Fosse, men snarere en enkelhet som både kan vekke stor gjenkjennelse og frustrasjon, samtidig som det er mye rom for tolkning i disse verkene, sier Ingri Løkholm Ramberg.

Kjøp billetter til Drøm om høsten